Advocatenkantoor Van Nielen tel. 040 - 213 82 82 / mail: info@vannielen.com
Mediator in echtscheidingen advocaat wetboeken voor de gemeente Eindhoven

Veelgestelde vragen

Heeft u belangrijke vragen over bijvoorbeeld uw erfenis of erfrecht? Advocatenkantoor Van Nielen helpt u inzicht te krijgen in uw situatie. Neem contact op voor professionele begeleiding.

Kan ik een erfenis verwerpen?

wanneer u een erfenis ontvangt heeft u drie keuzes:

  • De erfenis zuiver aanvaarden
  • De erfenis beneficiair aanvaarden
  • De erfenis verwerpen

In geval van verwerping van een erfenis deelt u als erfgenaam niet mee in de schulden en bezittingen van de nalatenschap. Verwerping van de erfenis moet worden gedaan door het afleggen van een schriftelijke verklaring bij de griffie van de rechtbank.

Heeft u de erfenis verworpen dan is dat onherroepelijk. De erfenis verwerping kan niet worden teruggedraaid.

Houd u er rekening mee dat uw kinderen volgens de wet in uw plaats treden als erfgenaam. Als zij ook willen verwerpen moeten de kinderen eveneens een verklaring tot verwerping nalatenschap bij de rechtbank indienen.

Laat u zich voor de rechtskeuze om een erfenis al dan niet te aanvaarden goed adviseren. Advocatenkantoor van Nielen kan u op deskundige wijze voorlichten zodat u de juiste keuze maakt.

Wat zijn de kosten voor een verklaring van erfrecht?

Sommige banken eisen voor deblokkering van de bankrekening(en) van de overledene een verklaring van erfrecht. Ook verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen kunnen een verklaring van erfrecht vragen.

Voor eenvoudige erfenissen is geen verklaring van erfrecht vereist. Slechts in 25% van de nalatenschappen is een verklaring van erfrecht vereist. Laat u zich dus niet onnodig op kosten jagen.

In de verklaring van erfrecht wordt vermeld wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is tot beheer en verdeling van de nalatenschap.

Een verklaring van erfrecht wordt opgesteld door een notaris. De kosten die de verschillende notarissen in rekening brengen verschillen aanzienlijk. Licht u zich dan ook terdege in voordat u voor een bepaalde notaris kiest. Advocatenkantoor van Nielen kan u helpen met het maken van deze keuze.

Betaal ik belasting over een erfenis?

Om de belastingdruk te kunnen bepalen moet allereerst de omvang en waarde van de erfenis worden vastgesteld.

De omvang en de waarde van de nalatenschap worden vastgelegd in een boedelbeschrijving.

U betaalt erfbelasting wanneer u meer ontvangt dan het door de fiscus vrijgestelde bedrag.

De hoogte van de belasting over erfenis hangt af van de verhouding waarin u tot de overledene staat. Partners, kinderen, kleinkinderen, ouders en derden vallen in verschillende tarieven erfbelasting.

Wat kost een advocaat?

Advocaten hanteren verschillende uurtarieven. Deze staan in het algemeen vermeld op de website van de advocaat. Het uurtarief van Advocatenkantoor van Nielen bedraagt € 180,00 per uur exclusief BTW.

De uiteindelijke kosten van de advocaatwerkzaamheden hangen af van de aan de zaak bestede tijd. Daarop heeft u dus zelf invloed.

In geval van complexe werkzaamheden met veel geschilpunten kunnen de door de advocaat aan de zaak te besteden tijd en daarmede de procedurekosten voor u hoog oplopen. In geval van mediation betalen twee partijen ieder de helft van het uurtarief. Als er meerdere partijen zijn, bijvoorbeeld in geval van een geschil over een nalatenschap, wordt het uurtarief gedeeld door alle betrokken partijen.

In het algemeen leidt geschillenoplossing middels mediation tot een snellere oplossing van de geschillen zodat zowel financiële als tijdwinst voor u kan worden bereikt. Daarbij komt met behulp van mediation een regeling op maat tot stand en bent u niet overgeleverd aan een onzekere rechterlijke beslissing (procesrisico).

Indien u verzekerd bent tegen rechtsbijstand kunt u uw rechtsbijstandsverzekeraar vragen om de kosten van mevr mr V.F. Van Nielen te vergoeden. In het algemeen dekt de rechtsbijstandsverzekering de kosten van rechtsbijstand van een advocaat naar vrije keuze. De vergoedingen hangen af van de polisvoorwaarden.

Hoe lang duurt een erfenis verdeling?

Wanneer de erfgenamen het eens zijn over afwikkeling van de erfenis kan de erfenis binnen afzienbare tijd, soms al binnen een half jaar, worden verdeeld.

Dat is anders indien er geschilpunten tussen de erfgenamen bestaan. In zo'n geval kan de afwikkeling van een erfenis lange tijd, soms wel jaren in beslag nemen.

In geval een (of meerdere) gerechtelijke procedure nodig blijkt dient u rekening houden met een zware belasting, zowel in tijd als in kosten als wat emotionele belasting betreft.

Om dit te voorkomen verdient mediation dan ook de voorkeur (zie het hiervoor vermelde onder: wat kost een advocaat?).

Mevr mr van Nielen is naast erfrecht-advocaat ook mediator. U kunt zich dan ook tot haar wenden wanneer u een deskundige mediator zoekt.

Over Advocatenkantoor Van Nielen

Advocaat Mevrouw mr. V.F. Van NielenAdvocatenkantoor Van Nielen richt zich uitsluitend op familie- en erfrecht. Onderdeel van familierecht zijn echtscheidingen en mediation. Bij elke zaak is het uitgangspunt persoonlijke aandacht voor de cliënt en zijn of haar verhaal. Mevrouw mr. V.F. Van Nielen is mediator voor beide partijen die hun geschillen zonder juridisch proces willen oplossen. Advocatenkantoor Van Nielen is in 1989 opgericht en onderscheidt zich door het bieden van een optimale prijs-kwaliteitverhouding en een persoonlijke aanpak bij iedere zaak. Als echtgenote, en moeder van twee zelfstandige kinderen, kan mevr mr Van Nielen zich goed inleven in de verhalen van haar cliënten. Met haar deskundigheid staat ze cliënten bij in het opbouwen van een nieuwe toekomst. De belangen van kinderen staan hierbij altijd centraal.

Neem contact op met advocaat Van Nielen

Contact opnemen