Advocatenkantoor Van Nielen tel. 040 - 213 82 82 / mail: info@vannielen.com
Familierecht advocaat voor de gemeente Eindhoven, foto van wetboeken advocatuur

Kantoorklachtenregeling

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:


Artikel 2 - Toepasingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen de advocaat, mevrouw mr V.F. Van Nielen, en de cliënt.
 2. De advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling

Artikel 3 - Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. training in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 - Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. De advocaat heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 5 - Interne klachtenprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht behandeld door de advocaat als klachtenfunctionaris.
 2. De advocaat als klachtenfunctionaris stelt de klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. De advocaat tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen.
 4. De advocaat handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager of afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De advocaat stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld tekenen zo mogelijk de klager en de advocaat het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 - Verantwoordelijkheden

 1. De advocaat als klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. De advocaat als klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 3. De advocaat als klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 7 - Klachtregistratie

 1. De advocaat, als klachtenfunctionaris, registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp;
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

Neem contact op met advocaat Van Nielen

Contact opnemen